Hyvinvoinnin edistäminen

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

”Yleensä hyvinvoinnin osatekijät jaetaan kolmeen ulottuvuuteen:
terveyteen,
materiaaliseen hyvinvointiin ja
koettuun hyvinvointiin tai elämänlaatuun.
Yhä useammin koettua hyvinvointia mitataan elämänlaadulla, jota muovaavat terveys ja materiaalinen hyvinvointi, samoin kuin yksilön odotukset hyvästä elämästä, ihmissuhteet, omanarvontunto ja mielekäs tekeminen.
Alan tutkimus osoittaa, että yhteiskunta voi tukea väestön hyvää elämänlaatua luomalla elämiselle puitteet, jotka mahdollistavat hyvän, terveen ja ihmisarvoisen elämän. Yksilöllisen hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan luetaan myös sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma.
Hyvinvointi-käsite viittaa suomen kielessä yksilöllisen hyvinvoinnin lisäksi yhteisötason hyvinvointiin. Yhteisötason hyvinvoinnin ulottuvuuksia ovat mm. elinolot, kuten asuinolot ja ympäristö, työhön ja koulutukseen liittyvät seikat, kuten työllisyys ja työolot, sekä toimeentulo.”

Lainaus Thl:n sivuilta hyvinvointi erojen kaventaminen [1]