Hyvinvoinnin ja turvallisuuden tsekkauslista

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Hyvinvointi -ja turvallisuussuunnitelma

Hyvinvointi -ja turvallisuussuunnitelma perustuu laaja-alaiseen turvallisuuskäsitteeseen. Se ei ole pelkästään viranomaisen työtä, vaan turvallisuus on osa ihmisten jokapäiväistä arkea, johon me kaikki voimme vaikuttaa. Hyvä turvallisuuden tunne syntyy esimerkiksi turvallisesta koti- ja asuinympäristöstä, toimivista peruspalveluista, työstä ja toimeentulosta sekä luottamuksesta siihen, että apua on saatavilla tarvittaessa. Tärkeä osa turvallisuutta on myös hyvinvointi. Se on huomioitu tässä turvallisuussuunnitelmassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemoilla.

Tärkeä lähtökohta hyvinvointi -ja turvallisuussuunnitelmalle on yhteistyö. Jotta hyvinvointi -ja turvallisuussuunnitelma onnistuu, on tärkeää, että mahdollisimman moni on mukana suunnittelutyössä. Näin hyvinvointi -ja turvallisuussuunnitelma on meidän näköisemme. Jokainen meistä tuntee oman asuinalueemme hyvinvointi -ja turvallisuusongelmat parhaiten, joten meiltä löytyy myös hyviä ratkaisuja oman alueemme elämänlaadun parantamiseksi.

Hyvinvointi -ja turvallisuussuunnitelma on laadittu tsekkauslistan muotoon. Listan avulla jokainen voi arvioida oman asuinalueensa nykytilaa sekä kartoittaa riskejä. Tarkoituksena on keskittyä niihin asioihin, jotka vaativat vielä kehittämistä.

Tsekkauslista on tehty kylän toiminnan näkökulmasta, mutta sitä voi soveltaa toimintansa mukaan myös muut yhteisöt, järjestöt sekä yksittäiset ihmiset.

Listaa läpikäydessä voi pohtia, kuka on järjestämisvastuussa ja mitä asialle tehdä (toimenpide asian korjaamiseksi, vastuuhenkilö, aikataulu sekä muut vaadittavat resussit). Listassa on linkkisarake mistä pääsee sellaisille sivuille jossa on tieto tai toimintamalleja kutakin aihetta koskien.

Lataa kylän hyvinvointi -ja turvallisuussuunnitelma tästä

Hyvinvointi –ja turvallisuussuunnitelma on Excel -pohjainen ja sen täyttäminen onnistuu sähköisesti. Näin se on myös helposti päivitettävissä ja muokattavissa.

Jos sinulla ei ole käytössäsi Excel -ohjelmaa, voit ladata tästä ilmaisen OpenOffice -ohjelmiston, jonka avulla voit käyttää Excel-ohjelmaa. Tai vaihtoehtoisesti ilmaisen Libre Office -ohjelmiston.

Voit ladata tiedoston myös PDF-muodossa tästä.

PDF- versiossa on vain listaosa. Listaa ei voi käyttää sähköisenä versiona muuten kuin aiheisiin liittyviä linkkisivujen selaamiseen.Tekniset asiat

# 1.Tekniset asiat Linkki
1 yleiset tiet Liikennevirasto
1 kevyen liikenteen väylät ]
1 teiden valaistus Wikipedia
1 suojatiet /liikennemerkit Wikipedia
1 kaavatiet kunnat.net
1 yksityistiet tieyhdistys.fi
1 pihatiet Kansalaisen käsikirja
1 kelkkareitit/kelkkauria metsa.fi
1 veneenlaskupaikka Wikipedia
1 venesatamat Wikipedia
1 kalasatama mmm.fi
1 kunnan vesihuoltolaitos kunnat.net
1 vesihuolto, haja-asutusalue vesiosuuskunnat.fi
1 jätevesihuolto, haja-asutusalue ymparisto.fi
1 jätekaivojen tyhjennys ymparisto.fi
1 talouskohtaiset vesikaivot ymparisto.fi
1 jätehuolto ymparisto.fi
1 kierrätys (vaate, huonekalut ym.) Wikipedia
1 paperin keräys lapeco.fi
1 lasin keräys lapeco.fi
1 kompostointi pienennäbioberttaa.fi
1 sekajätteen keräys lapeco.fi
1 kännyköiden kuuluvuus Viestintävirasto
1 laajakaista/ 1mega LVM.fi
1 laajakaista/ 100megaa sadanmegansuomi.fi
1 digitv digita.fi
1 radio digita.fi
1 sähköverkon kattavuus/toimintavarmuus energia.fi
1 kyläkaava, kylän tekemä maankäytön suunnitelma Kansalaisen käsikirja
1 tontteja asuntorakentamiseen Wikipedia
1 tontteja vapaa-ajan rakentamiseen syke.fi
1 petoeläimet Kansalaisen käsikirja
1 porot Wikipedia
1 hirvet Wikipedia
1 ympäristönhoito maaseutu.fi
1 kulttuuriympäristön hoito ymparisto.fi
1 postipalvelut ficora.fi
1 kauppapalvelut kilpailuvirasto.fi
1 apteekkipalvelut Sosiaali- ja terveysministeriö
1 vuokra-asunnot Kuluttajavirasto
1 julkinen liikenne Wikipedia
1 asiointiliikennepalvelu/kutsutaksi pyhanta.fi


Sosiaali- ja terveysasiat

# 2.Sosiaali Linkki
2 erityisryhmien työ- ja päivätoiminta thl.fi
2 vammaispalvelut thl.fi
2 erityisryhmien asumispalvelut thl.fi
2 lastensuojelu lastensuojelu.info
2 päihdehuolto stm.fi


Sosiaali- ja terveysasiat

# 3.Terveys Linkki
3 kotona-asumisen tukipalvelu (siivous yms.) thl.fi
3 vanhusten ja vammaisten kuljetuspalvelu thl.fi
3 omaishoitajien tuki omaishoitajat.fi
3 ensihoito ja sairaankuljetus kunnat.net
3 kuntoutus Sosiaali- ja terveysministeriö
3 neuvola thl.fi
3 ikääntyvien info Helsingin kaupungin sosiaalivirasto
3 veteraaniasiat; kuntoutus ja kotipalvelu valtionkonttori.fi
3 palveluasuminen suomi.fi
3 terveyskeskus stm.fi
3 terveyneuvonta stm.fi
3 ikääntyvien neuvonta ]


Sivistys

# 4. Sivistys Linkki
4 lasten päivähoito stm.fi
4 lasten kotihoidon tuki/kuntalisä KELA
4 esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoito Kurikankulman koulu
4 koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminta Opetushallitus
4 lasten kerhotoiminta Opetushallitus
4 koulun ja kodin yhteistyö Opetushallitus
4 opetus -ja kulttuuri Helsingin kaupungin sosiaalivirasto
4 kirjasto Wikipedia
4 nuorisotoiminta jyvaskykla.fi


Liikunta

# 5. Liikunta Linkki
5 uimaranta Wikipedia
5 hiihtolatu Hiihtoliitto
5 luontopolku Wikipedia
5 luistelupaikka Aamulehti
5 yleisurheilupaikka rakennustietokauppa.fi
5 sisäliikuntapaikka jyvaskyla.fi
5 liikunnan neuvonta ja ohjaus minedu.fi
5 liikuntaryhmät
5 liikunnan kansalaistoiminta minedu.fi
5 fyysisen kunnon omaehtoinen ylläpitäminen Työterveyslaitos


Työllistyminen

# 6. Työllistyminen Linkki
6 elinkeinoneuvonta kemijarvi.fi
6 sosiaalinen yritys Kansalaisen käsikirja
6 välityömarkkinat (esim. työllistämistuki) Kansalaisen käsikirja
6 työharjoitt. ja työelämävalm. Kansalaisen käsikirja
6 työttömien terveystarkastus Kansalaisen käsikirja
6 etsivä nuorisotyö Ouka.fi
6 yhteiskunnallinen yritys minedu.fi


Henkinen hyvinvointi

# 7. Henkinen hyvinvointi Linkki
7 mielenterveystuki, rikosuhri Rikosuhripäivystys
7 mielenterveystuki, päihde Päihdelinkki
7 mielenterveystuki, sairaus Mielenterveysseura
7 mielenterveys, palvelut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
7 yhteinen kokoontumispaikka Kansalaisen käsikirja
7 juttelu- ja rupatteluseurat Kansalaisen käsikirja
7 asukkaiden yhteistoiminta (tapahtumat) Kansalaisen käsikirja
7 henkinen tuki traumaattisen tilanteen jälkeen, kriisiryhmä Lapin yliopisto
7 henkisen tuen koulutus Punainen Risti


Varhainen puuttuminen

# 8. Varhainen puuttuminen Linkki
8 varhainen puuttuminen Kansalaisen käsikirja
8 masennuksen oireiden tunnistaminen Suhdesoppa
8 erityishäiriötä aiheuttavat henkilöt Kansalaisen käsikirja
8 liikenneturvallisuus Helsingin kaupunki
8 kevyenliikenteen turvallisuus turvallinenkaupunki.fi
8 asumisturvallisuus aspa.fi
8 yleinen syrjäytymiskehitys minedu.fi
8 omaisuusrikollisuus Rikosuhripäivystys
8 lasten ja nuorten elämänhallintakasvatus Mannerheimin lastensuojeluliitto
8 vanhempien kasvatustyön tukeminen Mannerheimin lastensuojeluliitto
8 nuorten päihteiden ja huumeiden käyttö irtihuumeista.fi
8 nuoriin rikoksentekijöihin vaikuttaminen sosiaalikollega.fi


Kotivarautuminen

# 9. Kotivarautuminen Linkki
9 poikkeusolot Kansalaisen käsikirja
9 talouksien sähkön saanti Kansalaisen käsikirja
9 talouksien veden saanti Kansalaisen käsikirja
9 talouksien lämmitys Kansalaisen käsikirja
9 talouksien kotivara Kansalaisen käsikirja
9 ruokahuollon hoitaminen Kansalaisen käsikirja
9 kännyköiden latauspalvelu Kansalaisen käsikirja
9 häiriöt tietoliikenneverkossa Kansalaisen käsikirja
9 hätämajoitus Punainen Risti
9 peseytymismahdollisuudet Kansalaisen käsikirja
9 jätehuollon järjestäminen huoltovarmuus.fi
9 erätaitojen opetteleminen Kansalaisen käsikirja


Kansalaistoiminta

# 10. Kansalaistoiminta Linkki
10 naapuriapu kylatoiminta.fi
10 nettikahvila Wikipedia
10 tietotekniikka Wikipedia
10 sähköinen viestintä selko-e.fi
10 ensiaputaidot Terveyskirjasto
10 tulipalon alkusammutus spek.fi
10 kodin tulipalojen ehkäisy spek.fi
10 kotitapaturmien ehkäisy kotitapaturma.fi
10 kylävaste Kansalaisen käsikirja
10 VPK Wikipedia
10 SPR Punainen Risti


Poliisi

# 11. Poliisi Linkki
11 kadonneiden etsintä Poliisi.fi
11 poliisin näkyminen kyläkuvassa Poliisi.fi
11 poliisin infotilaisuudet Poliisi.fi
11 poliisin lupapalvelut Poliisi.fi


Pelastustoimi

# 12. Pelastustoimi Linkki
12 turvallisuuskoulutus spek.fi
12 pelastuslaitoksen infotilaisuudet Lapin pelastuslaitos
12 tulisijojen nuohous Pelastustoimi
12 palovaroitimien tarkastus Kansalaisen käsikirja
12 alkusammutusvälineet Pelastustoimi
12 yleisten tilojen turvallisuus if.fi
12 vaarallisten paikkojen suojaus thl.fi
12 vaaralliset paikat turvallisiksi 3tratkaisut.fi
12 tienviitat ajantasalla tiehallinto.fi
12 asuntojen numerot näkösällä kiuruvesi.fi
12 myrskytuhojen raivaaminen Työturvallisuuskeskus
12 poikkeusolojen tiedotus Turpopankki
12 paikkatietous/ koordinaatit 112.fi


Muut

# 13. Muut Linkki
13 yritys/kunta/kylä markkinointi kaks.fi
13 sähköiset palvelut kunnat.net