Investointihanke

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Yleishyödyllinen investointi

Yleishyödyllisenä investointihankkeena tukea myönnetään vain sellaiseen toimenpiteeseen, josta saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille toimijoille. Investoinnin tulee pääsääntöisesti olla asukkaiden ja kylän toimijoiden käytettävissä.


Yleishyödyllisenä investointihankkeena voidaan tukea seuraavia Kehityksen Arktinen Tuuli-kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä:

•kyläyhteisön yhteisessä käytössä olevan rakennuksen, rakennelman ja rakenteen rakentaminen, korjaaminen ja laajentaminen

•sellaisen käyttöomaisuuden hankinta, joka mahdollistaa yhteisessä käytössä olevan tilan tai alueen käyttämisen yhteisissä tilaisuuksissa, yhteydenpidossa tai virkistymisessä taikka joka on välttämätön kyläyhteisön ympäristön tilan parantamisessa tai asukkaiden hyvinvoinnin parantamisessa;

•vähäisen tietoliikenneverkon rakentaminen, peruskorjaaminen ja laajentaminen;

•paikalliskulttuurin edistämisessä tarpeellisen tekijänoikeuksilla suojatun käyttöoikeuden hankinta;

•kylän kehittämis- ja maisemanhoitosuunnitelman toteuttaminen;

•maaseudun reitistön perustaminen ja kehittäminen;

•maaseudun ympäristö- ja kulttuurikohteen kunnostaminen.


Tukikelpoiset kustannukset:


Koneet, laitteet ja kalusto, aineettomat oikeudet

•Koneet, laitteet ja kalusto ovat tukikelpoisia, mikäli ne jäävät hankkeen jälkeen tuen saajan omistukseen.

•Käytetyn koneen tai laitteen hankinnan osalta on annettava selvitys hankinnan hyödyllisyydestä tai välttämättömyydestä investoinnin kannalta sekä edullisuudesta kustannuksista saatavaan hyötyyn nähden verrattuna vastaavan uuden koneen tai laitteen hankintaan.

•aineettomat oikeudet ovat mm. patentteja, käyttöoikeuksia, mallioikeuksia ja tavaramerkkejä.


Rakentamisesta aiheutuvat kustannukset:

•rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisesta, korjaamisesta tai laajentamisesta aiheutuvat aine-, tarvike- ja suunnittelukustannukset työpalkkoineen ja urakkakustannuksineen

•rakennukseen tai rakenteisiin kiinteästi kuuluvia varusteita ja laitteita koskevat kustannukset


Hankkeen hyväksi tehtävä vastikkeeton työ eli talkootyö (pääasiassa rakentamisessa, myös koneissa, laitteissa ja kalustossa, mikäli niiden hankintaan liittyy esim. kokoamis- tai asennustyötä)

Tukea voidaan lisäksi myöntää em. hankkeen hallinnoinnista aiheutuviin kirjanpito-, matka-, palkka-, palkkio- ja toimistokuluihin siltä osin kuin ne eivät ylitä kymmentä prosenttia rakentamisen kustannuksista.


Tukea ei myönnetä:

•Jos investointi tosiasiassa tulisi suoraan tai välillisesti hyödyttämään vain yhtä elinkeinonharjoittajaa tai vähäistä elinkeinonharjoittajien määrää; tai

•jos investoinnin pääasiallinen tarkoitus on poistaa alueella tiettyä elinkeinoa harjoittavilta osaksi tai kokonaan sellaiset kustannukset, jotka muuten olisivat yrityksen tavanomaisia investointikustannuksia.

•toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.Enimmäistukitaso on 65 %, loppu tulee olla puhtaasti yksityistä rahoitusta. Yksityisestä rahoituksesta enintään 75 % voidaan korvata vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävällä työllä (talkootyö).


Kylätalo kuntoon opas tästä linkistä [1]


Suora lainaus 31.7.2012 Pohjoisimman Lapin Leader ry:n sivulta yleishyödyllinen investointi [2].