Koulutushanke

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Koulutushankkeet ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- tai tiedonvälityshankkeissa voidaan toteuttaa yleisiä, suoraan henkilöitä hyödyttäviä neuvonta-, koulutus-, viestintä- ja tiedotustoimia, joilla ei anneta etuja tietyille yrityksille tai aloille. Hankkeet toteutetaan joko koulutushankkeina tai tiedonvälityshankkeina. Sama hanke ei voi siis sisältää sekä koulutusta että tiedonvälitystä.


Koulutushankkeina voidaan tukea seuraavia Kehityksen Arktinen Tuuli-kehittämissuunnitelman mukaisia toimenpiteitä:

•ammatillista jatko- tai täydennyskoulutusta, joka antaa yleisiä valmiuksia ammatissa tai elinkeinossa toimimiseen ja jonka tavoitteena on maaseutuelinkeinojen monipuolistaminen sekä asiantuntijapalveluiden kehittäminen;

•maaseudun asukkaiden ammattiosaamisen lisäämistä, maaseudun asukkaiden toimintavalmiuksien kehittämistä ja yhteistyövalmiuksien lisäämistä;

•osaamisen lisäämistä ympäristöön ja energiaan liittyvissä asioissa; tai

•kansainvälisessä toiminnassa tarvittavien valmiuksien hankkimista ja kansainvälisenä yhteistyönä annettavaa koulutusta.

•maa- ja metsätalous- ja elintarvikealoilla toimiville henkilöille tarjottavaa ammatillista koulutusta


Tiedonvälityshankkeina voidaan tukea Kehityksen Arktinen Tuuli-kehittämissuunnitelman mukaista toimintaa, jossa tietoa uusista tuotanto-, markkinointi-, palvelu- tai muista liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista menetelmistä välitetään yrittäjille.


Tukea ei myönnetä:

•investointeihin

•aineellisen tai aineettoman käyttöomaisuuden hankintaan

•jos hankkeella annetaan etuja tietyille yrityksille tai aloille

•koulutukseen, joka on osa oppivelvollisuuteen perustuvaa koulutusta, keskiasteen tutkintoa mukaan lukien näyttötutkinto tai tavanomaista yliopisto- tai korkeakoulututkintoa.

•työsuhteissa olevien elintarvikealan työntekijöiden täydennys- ja lisäkoulutusta

•Työ- ja toimintakyvyn (TYKY) säilyttämiseen tähtäävää koulutukseen (poikkeuksena maa - ja metsätaloustuottajien koulutukseen sisältyvä TYKY- koulutus).

•tilaneuvontajärjestelmään kuuluvaa neuvontaan ja koulutukseen eikä sellaiseen koulutukseen, jonka kustannukset on otettu huomioon EY:n maaseudun kehittämisasetuksen mukaisessa ympäristötuessa.


Koulutus- ja tiedonvälityshankkeissa enimmäistuki on pääsääntöisesti 90%. Loppu tulee olla yksityisrahoitusta.


Suora lainaus 31.7.2012 Pohjoisimman Lapin Leader ry:n sivulta Koulutushankkeet ja tiedonvälityshankkeet [1].