Kuntalaisaloite

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kuntalaisaloite

Kuntalain [1] mukaan (28 §) kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Aloitteita voivat tehdä myös järjestöt ja yhdistykset. Tärkeää onkin kylätoiminnassa, että aloite tehdään koko kylän nimissä ja koko kylä on sen takana. Silloin sen läpimenomahdollisuudet ovat suuremmat kuin yksityisten tai tietyn ryhmän aloitteilla.

Miten teen kuntalaisaloitteen?

Aloitteen voi lähettää tai viedä itse viraston aukioloaikoina kunnan kirjaamoon. Se on hyvä osoittaa suoraan asiaa koskevan viraston virastopäällikölle tai lautakunnan puheenjohtajalle. Monilla kunnilla on omilla verkkosivuillaan mahdollisuus jättää aloite sähköisessä muodossa kunnalle. Tarkista mahdollisuus oman kotikuntasi verkkosivuilta.

Hyvä aloite:

  • on selkeä ja helposti luettava, kiinnostava ja myyvä
  • on lyhyt, korkeintaan yksi A4
  • sisältää asian kannalta vain kaikkein keskeisimmät perustelut
  • sisältää ehdotuksia mahdollisesta asian etenemisestä
  • sisältää yhteystiedot
  • on omakätisesti allekirjoitettu

Aloite saa olla vapaamuotoinen. Hyvän aloitteen ei tarvitse olla kapulakieltä, asiallisuus riittää.

Ajatuksia voi selventää liittämällä aloitteeseen esimerkiksi kartan, kustannuslaskelman tai kuvan. Aloitteen ensimmäiselle allekirjoittajalle toimitetaan tieto aloitteen käsittelystä sekä pyydetään tarvittaessa lisätietoja.

Aloitteen tekemistä ei ole sidottu ikään. Myös alle 18-vuotiaat voivat tehdä kuntalaisaloitteen.

Lähteet: Finlex. Kuntalaki [2]. Viitattu 16.2.2011.

Hautamäki, Lauri: Elävä kylä. Kylätoiminnan opas. Gummerrus 1979.

Kunnat.net. Miten teen kuntalaisaloitteen? [3] Viitattu 16.5.2012.