Kylän suunnitelmat

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Kyläsuunnitelma

Kyläsuunnitelma on kyläläisten yhteinen tavoite siitä, millainen kylä heidän kylänsä haluaa tulevaisuudessa olla. Kyläsuunnitelmalle ei ole yhtä vakiomallia. Tärkeää on se, että se on kyläläisten itsensä tekemä ja näin kylänsä näköinen. Lyhykäisyydessään kyläsuunnitelma on kirjallinen tahdonilmaisu seuraavista asioista:

 • mitä tehdään?
 • koska tehdään?
 • miten tehdään?
 • kuka tekee?
 • miten rahoitetaan?

Kyläsuunnitelman ei tarvitse olla paksu kirja. Edellä mainittujen asioiden lisäksi siihen on kuitenkin hyvä kirjata myös toiminta-alueen kuvaus kyläsuunnitelman tekohetkellä sekä lyhyt historiakuvaus siitä, miten kylä on muuttunut viimeisten vuosien aikana. Jos kylän syntyyn liittyy joitakin erityispiirteitä, on nekin hyvä kirjata ylös. Lisäksi kyläsuunnitelmassa voi olla muutamalla sanalla esitetty visio siitä, millainen kylä on sitten, kun kehittämissuunnitelma on saatu toteutettua.

Kyläsuunnitelmaan voi sisällyttää myös erillisiä suunnitelmia:

 • kylän liikuntasuunnitelmat
 • kylän turvallisuussuunnitelma


Aiheesta muualla:

Suomen kylätoiminta. Kyläsuunnitelma. Tulevaisuuden työväline. [1] Viitattu 23.3.2011.
SWOT-analyysi

SWOT-analyysi on hyvä ja yksinkertainen työkalu yhdistyksen toiminnan suunnitteluun ja toiminnan arviointiin. Analyysin kohteena voi olla esimerkiksi kylän tulevaisuuden suunnittelu, kylätoiminta, tietty tapahtuma tai vaikkapa kyläyhdistyksen jäsenhankinta. Analyysin voi esimerkiksi koota neljälle eri fläppipaperille seuraavan mallin mukaan:

sisäiset vahvuudet (missä olemme hyviä ja mikä toiminta sujuu?)

 • esim. hyvä yhteistyö kylällä, perinteinen jokavuotinen kylätapahtuma, suosittu luontopolku kylässä

sisäiset heikkoudet (mitkä ovat toiminnan huonot puolet ja mitä on kehitettävä?)

 • esim. viestintä ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla: yhdistyksellä ei ole omia www-sivuja, kävelytien tai yhteisen kokoontumispaikan puuttuminen

ulkoiset mahdollisuudet (mitä uusia mahdollisuuksia on nähtävissä?)

 • esim. uusi kylätoiminnan kehittämishanke alkaa, palveluita kyläläisille (kylärenkitoiminta), ympäristönhoito (istutuksilla viihtyvyyttä), tonttipörssin kehittäminen

ulkoiset uhat (mihin asioihin tulee varautua?)

 • esim. nuoria ja uusia toimijoita ei saada mukaan toimintaan, vanhojen rakennusten rapistuminen

Näin kirjattuna asiat ovat jäsenten nähtävissä ja ne voivat virittää ihmisissä uusia mielikuvia ja ideoita toiminnan kehittämiseen.


Lähde:

Paasolainen, Seppo: Yhdistyksen hallituksen pelisäännöt. Yhteistyösopimuksella tuloksiin. ProTaito 2010.