Luokka:Hanketoiminta

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Hanke eli projekti on tarkkaan suunniteltu tehtävä tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Hankkeella on selkeä alku ja loppu ja ne ovat helposti osoitettavissa. Hanke poikkeaa monista muista toiminnan organisointitavoista erityisesti sen päämääräsuuntautuneisuutensa, väliaikaisuutensa ja ainutkertaisuutensa vuoksi.

Hankkeen tuntomerkit:

  • kertaluonteinen
  • selkeästi määritelty alku ja loppu
  • selvästi muotoilut tarkoitus ja tavoite
  • rahoitukselle asetetut rajat (hankkeen talousarvio)
  • oma organisaatio
  • valvonta, josta vastaa siihen osoitettu taho

Erilaiset hankkeet ovat nykyään yhä keskeisempi osa kyläyhdistyksen toimintaa ja rahoitusta. Hankkeet toimivat hyvänä kehityksen moottorina, kun uutta toimintaa kehitetään. Epäluulot hankkeita kohtaan kannattaa siis unohtaa ja lähteä rohkeasti suunnittelemaan hyviä ideoita hankkeiksi. Hanketyyppejä ovat esimerkiksi yhdistysten sisäiset kehityshankkeet, toimitusprojektit, tutkimushankkeet, toteutusprojektit, rakennusprojektit ja tuotekehittelyprojektit.

Tärkeä tekijä hankkeiden onnistumisessa ja tuloksellisuudessa on se, että varsinainen hyödynsaaja eli kyläläiset kokevat hankkeen tarpeelliseksi.


Lähde:

OK-opintokeskus. Apua hankkeen suunnitteluun. [1] Viitattu 6.10.2010.

Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.