Luokka:Palvelut

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Palvelu käsitetään joko aineettomana tai aineellisena hyödykkeenä. Usein palvelun järjestämisvastuu on kunnalla ja kunta voi tuottaa sen omana tai ostopalveluna. Kunta tuottaa palveluja kaiken ikäisille kunnan asukkaille turvatakseen kuntalaisten hyvinvoinnin perusedellytykset. Kunnan tuottamat palvelut kattavat koko ihmisen elinkaaren.

Julkisen vallan tehtävänä on edistää ihmisten hyvinvointia, terveyttä ja toimeentuloa. Suurin osa sosiaali- ja terveyspalveluista on lakisääteisiä, eli lainsäädäntö velvoittaa kunnat järjestämään nämä palvelut. Lakisääteisten palvelujen lisäksi kunnat voivat järjestää muitakin sosiaali- ja terveyspalveluja.

Kuntien tehtät on määritelty laissa. Mikäli kunta on köyhä, se tarjoaa yleensä kuntalaisille vain lakisääteiset palvelut. Kunta voi saada valtionosuuksia palveluiden ylläpitämiseksi, mikäli verotulot eivät riitä kattamaan kustannuksia. Lakisääteisten tehtävien lisäksi kunta voi tarjota asukkailleen lisäpalveluita, kuten liikunta- ja kulttuuripalveluita. Kuntien väliset erot ovat kasvaneet, ja asukas voi saada hyvin erilaista palvelua sen mukaan, missä hän asuu. Syynä eroihin on usein kuntien erilainen taloustilanne, joka voi johtua esimerkiksi elinkeinorakenteesta, kunnan koosta ja sijainnista, väestön ikärakenteesta sekä työpaikkojen määrästä ja laadusta.

Palvelujen tuottamiseksi kunta perii kuntalaisilta erilaisia maksuja ja veroja. Palvelut pyritään tuottamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti maksujen ja verojen pitämiseksi niin pieninä kuin mahdollista kokonaislaadun kuitenkaan kärsimättä
Julkiset palvelut

Järjestöjen tarjoamat palvelut

Kylän tarjoamat palvelut

Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.