Luokka:Työllistyminen

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Suomen perustuslaki 11.6.1999/731
18 §

Oikeus työhön ja elinkeinovapaus

Jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Julkisen vallan on huolehdittava työvoiman suojelusta. Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Oikeudesta työllistävään koulutukseen säädetään lailla. Ketään ei saa ilman lakiin perustuvaa syytä erottaa työstä.

Peruskoulu on perusopetusta antava koulu, jossa lähes kaikki Suomen kansalaiset suorittavat oppivelvollisuutensa. Peruskoulun tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta parantaa lasten oppimisedellytyksiä. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Kaikki perusopetuksen hyväksytysti suorittaneet nuoret saavat kelpoisuuden jatkaa toisen asteen koulutuksessa eli lukiossa ja ammattikoulussa. Koska oppivelvollisuus päättyy peruskouluun, on mahdollista siirtyä työelämään jo peruskoulun jälkeen, mutta tällaisen nuoren työnsaantimahdollisuudet ovat heikot ja tilastollisesti todennäköinen tulokehitys kehno.

Ammattiopisto (ammattioppilaitos, ammattikoulu), on toisen asteen oppilaitos, joka tarjoaa ammatillista peruskoulutusta. Opinnot ovat laajuudeltaan kolmivuotisia ja johtavat ammatilliseen perustutkintoon. Tutkinnon suorittanut on hakukelpoinen ammattikorkeakouluihin sekä yliopistoihin, joskin suurin osa tutkinnon suorittajista siirtyy työmarkkinoille tai toiselle ammattikoulun linjalle.


Tyo thumb.jpg

Lataa kaavio interaktiivisena PDF-tiedostona tästä. HUOM!Tiedostosta aukeaa myös linkit suoraan sivuille.


Työllistymispolku

Tässä luokassa ei ole sivuja eikä tiedostoja.