Poikkeustilanteissa toimiminen

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Hätäpuhelun soittaminen

1. SOITA HÄTÄPUHELU ITSE, JOS VOIT

Tärkeää on, että hätäpuhelun soittaa se, jota asia koskee. Hänellä on tietoja, joita päivystäjä tarvitsee määritellessään millaista apua paikalle lähetetään. Välikäsien kautta tuleva puhelu voi viivästyttää avun paikalle tuloa.


2. KERRO, MITÄ ON TAPAHTUNUT

Hätäkeskuspävystäjä kysyy soittajalta tietoja tapahtuneesta, jotta hän osaa tarvittaessa lähettää kulloiseenkin tilanteeseen oikean avun.


3. KERRO TARKKA OSOITE JA KUNTA

Hätäkeskuksen alueella saattaa olla useita samoja osoitteita eri kunnissa. Siksi on tärkeää kertoa osoitteen lisäksi tapahtumapaikkakunta.

Kodin tai vapaa-ajan asunnon karttakoordinaatit voi määrittää Hätäkeskuksen Internet-sivulla osoitteesta www.112.fi [1]. Lue ohjeet tarkasti ennen kuin aloitat koordinaattien määrityksen.


4. VASTAA SINULLE ESITETTYIHIN KYSYMYKSIIN

Päivystäjän esittämillä kysymyksillä on tarkoituksensa. Kysymykset eivät viivästytä avun hälyttämistä. Kiireellisessä tapauksessa päivystäjä hälyttää jo puhelun aikana auttamaan tulevat viranomaiset ja yhteistyökumppanit, sekä antaa näille lisätietoja tapahtuneesta.


5. TOIMI ANNETTUJEN OHJEIDEN MUKAAN

Päivystäjä on koulutettu antamaan ohjeita eri tilanteisiin. On tärkeää noudattaa annettuja ohjeita. Oikein suoritetuilla ensitoimenpiteillä on usein merkitystä tilanteen lopputuloksen kannalta.


6. LOPETA PUHELU VASTA SAATUASI SIIHEN LUVAN

Liian aikainen puhelun päättäminen voi hidastaa auttajien paikalle saapumista. Saatuasi luvan puhelun päättämiseen, sulje puhelin. Pidä linja vapaana. Päivystäjä tai kohteeseen saapuva auttaja voi tarvita lisätietoja tapahtuneesta.


Opasta auttajat paikalle. Soita uudestaan, mikäli tilanne muuttuu.


Lähde:

Hätäkeskus. www.112.fi [2]. Viitattu 14.4.2011.Pitkän sähkökatkon aikana toimiminen

Radiota voi kuunnella myös ajoneuvoradioista ja mahdollisesti internetin välityksellä. Matkapuhelimet on hyvä ladata heti, kun tieto esimerkiksi myrskystä ja mahdollisesta sähkökatkoksista tulee. Matkapuhelimen lataus onnistuu myös ajoneuvolaturin avulla, paristolatureilla, polttokennolaturilla tai aurinkokennolaturilla. Pitkä sähkökatkos ja myrskyvahingot voivat aiheuttaa myös häiriöitä teleliikenteeseen. Pahimmillaan yhteydet hätänumeroihin voivat vaarantua. Tällaisissa tilanteissa voi kokeilla eri operaattoreiden yhteyden toimivuutta toisen operaattorin matka- tai lankapuhelimella. Turhia puheluita välttämällä vähennät televerkkojen ruuhkautumista ja hätäpuhelutkin pääsevät paremmin läpi.

Lähde: Lapin pelastuslaitos, Varautuminen sähkökatkoksiin [3]