Työsopimus, työsuhde

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Työsopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla työntekijä sitoutuu henkilökohtaisesti tekemään työtä työnantajan lukuun työnantajan johdon ja valvonnan alaisena vastiketta vastaan

Työsopimuksen asiasisältö

- työsopimuslaki ei sisällä määräyksiä työsopimuksen sisällöstä

- kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista on kuitenkin työntekijälle annettava

 • kun toistaiseksi voimassa oleva työsopimus
 • kun yli 1 kk:n määräaikainen työsopimus
 • selvitys annettava viim. ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä
 • selvitystä ei tarvita, mikäli ehdot käyvät ilmi kirjallisesta työsopimuksesta
 • tiedot osapuolista
 • työnteon alkamisajankohta
 • määräaikaisen työsopimuksen kesto
 • määräaikaisuuden peruste
 • koeaika
 • pääasiallinen työntekopaikka
 • pääasialliset työtehtävät
 • sovellettava työehtosopimus
 • palkan määräytymisen perusteet + palkanmaksukausi
 • säännöllinen työaika
 • vuosiloman määräytyminen
 • irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste


Lähde ja lisätietoja: Yhdistys työnantajana [1]