Ulkopuolinen hankerahoitus

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Ulkopuolisen rahoituksen saamiseksi tulee selvittää mahdolliset rahoituslähteet, mistä lähteistä oma organisaatio voi hakea tukea sekä kartoitetaan ne lähteet, joiden kriteerit sopivat parhaiten suunnitteilla olevaan hankkeeseen. Lisäksi selvitetään, miten ja milloin rahaa anotaan.

Mahdollisia ulkopuolisen rahoituksen lähteitä:

 • kuntarahoitus
 • alueellinen rahoitus (esim. maakuntaliitot, ELY-keskukset [1])
 • Raha-automaattiyhdistyksen rahoitus [2]
 • EU-rahoitus [[3]](esim. ESR [4], Maaseuturahasto [[5]])
 • Leader-toimintaryhmät [[6]]

Rahoitusta haetaan yleensä erillisellä hakukaavakkeella. On hyvä muistaa, että rahoitushakemuskaavake ei nimestään huolimatta ole varsinainen hankesuunnitelma. Se on rahoittajan tarpeisiin laadittu asiakirja

Joskus tukea myöntävä taho on valmis kehittämään ideaa yhdessä hakijan kanssa tai ainakin kommentoimaan esitettyä suunnitelmaa. Tämä mahdollisuus kannattaa hyödyntää.

Ulkopuolista rahoitusta haettaessa rahoituspäätöksiä ohjaavat:

 • yhteisöjen ja hankkeiden tukikelpoisuutta koskevat säännöt
 • avustettavien hankkeiden valintaperusteet
 • eri menoluokkien tukikelpoisuutta koskevat säännöt
 • ennakko- ja jälkiarviointia, seurantaa, teknistä valvontaa ja varainhoidon valvontaa koskevat säännöt
 • määräajat
 • yleiset hakuohjeet


Lähde:

OK-opintokeskus. Apua hankkeen suunnitteluun [7]. Viitattu 6.10.2010.