Yhdistyksen säännöt

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Yhdistyksen sääntöjä laatiessa kannattaa olla tarkka. Sääntöjen muuttaminen maksaa ja vaatii aina joko vuosikokouksen tai ylimääräisen kokouksen päätöksen. Käytännössä säännöt on hyvä laatia joko yhdistysrekisterin mallisääntöjen tai jonkin jo olemassa olevan yhdistyksen sääntöjen pohjalta. Samalla kannattaa tutustua tarkkaan yhdistyslakiin.

Tärkein kohta säännöissä on yhdistyksen toiminnan ja tavoitteiden määrittely. Muilta osin sääntöjen tulee antaa selkeät ohjeet yhdistyksen toiminnalle.

Säännöissä määritellään millaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa yhdistys voi harjoittaa toimintansa rahoittamiseksi.

Yhdistyslain (8 §) mukaan yhdistyksen säännöissä on mainittava:

1. yhdistyksen nimi

2. yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta

3. yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

4. jäsenen velvollisuudesta suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita maksuja

5. yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi

6. yhdistyksen tilikausi

7. milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään

8. miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle

9. miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan


Lähteet:

Finlex. Yhdistyslaki [1]. Viitattu 18.3.2011

Patentti- ja rekisterihallitus: www.prh.fi [2]

Loimu, Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja. WSOY 2000.

Paasolainen, Seppo: Sihteerinä yhdistyksessä. TJS Opintokeskus 2006.