Yhdistyslaki

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Yhdistysten toimintaa säätelee yhdistyslaki (503/1989) [1].

Useassa muussakin laissa on yhdistyksiä koskevia määräyksiä, tai ne muutoin koskettavat yhdistystoimintaa. Näitä ovat mm.
kirjanpitolaki (KPL) [2],
kirjanpitoasetus (KPA) [3],
tuloverolaki (TVL) [4],
tilintarkastuslaki [5],
laki elinkeinotulon verottamisesta (EVL) [6],
arvonlisäverolaki [7],
arpajaisverolaki [8] ja
tavara-arpajaisasetus [9].
Yhdistyksen on lisäksi noudatettava kaikkia työsuhdetta koskevia lakeja palkatessaan ulkopuolista työvoimaa. Jäsenrekisterin muodostamisessa ja ylläpidossa on noudatettava henkilötietolakia [10].

Kaikki yllä mainitut lait löytyvät internetistä osoitteesta www.finlex.fi [11].