Yhdistysmuodot

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Aattelinen yhdistys

Aatteellisuus tarkoittaa sitä, että yhdistyksen toiminta perustuu tiettyyn toiminta-ajatukseen, ajatussuuntaan tai ideaan. Aatteellisuus kirjataan yhdistyksen sääntöihin yhdistyksen tarkoitusta koskevaan pykälään.

Pykälän kirjoitusmuoto ratkaisee monesti, voidaanko yhdistystä pitää aatteellisena, kun säännöt tarkastetaan rekisteröinnin yhteydessä. Aatteellisia yhdistystyyppejä ei ole yhdistyslaissa lueteltu eikä niistä ole annettu esimerkkejä.

Lähde:

Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuja 1/2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä. Yhtälö. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? [1] Viitattu 23.3.2011.

Yleishyödyllinen yhdistys

Suomessa rekisteröidyt yleishyödylliset ja voittoa tavoittelemattomat yhdistykset eivät joudu maksamaan veroa kaikista tuloistaan.

Tuloverolaissa (1535/1992) (22 §) määritellään yhteisön yleishyödyllisyys.


Yhteisö on yleishyödyllinen, jos:

1. se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä

2. sen toiminta ei kohdistu rajoitettuihin henkilöpiireihin

3. se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.


Kaikkien kolmen kriteerin tulee täyttyä samanaikaisesti. Myös yhdistyksen säännöissä on oltava maininta, että yhdistys on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon. Pelkkä sääntömaininta ei kuitenkaan yksin riitä, vaan pääpaino yleishyödyllisyysarvioinnissa on yhdistyksen toiminnan arvioinnissa. Verottaja tekee ratkaisun yleishyödyllisyydestä aina kokonaisarvioinnin perusteella.


Yhdistyksen toimintaolosuhteissa tapahtunut muutos saattaa aiheuttaa yleishyödyllisyysaseman menetyksen.

Yleishyödyllisyys ei tarkoita myöskään kaikesta verotuksesta vapautumista. Yleishyödyllisen yhdistyksen veronalaista tuloa on sen saama elinkeinotulo sekä kiinteistön tuottama tulo, jos kiinteistö tai sen osa on muussa kuin yleisessä tai yleishyödyllisessä käytössä. Suositeltavaa on antaa veroilmoitus, jos on epävarmaa, onko yleishyödyllisen yhdistyksen tulo veronalaista vai ei.


Lähteet:

Petrell, Reijo: Kyläyhdistysten työllistämistoiminta, verotus ja vakuutukset. Suomen kylätoiminta ry [2]. Viitattu 28.10.2010

Veronmaksajien keskusliitto ry. Yhdistyksen veroilmoitus [3]. Viitattu 28.10.2010.

Aiheesta muualla:

Verottajan verkkosivut: www.vero.fi [4]