Yhteiskunnallinen yrittäjyys

Kohteesta Kansalaisen käsikirja
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Yhteiskunnallinen yrittäjä pyrkii rakentamansa liiketoiminnan avulla ratkaisemaan yhteiskunnallisia ongelmia. Toiminta on aina arvopohjaista ja pyrkii yhteisöllisyyden kautta yhteiseen hyvään. Menestystä mitataan ensisijaisesti sillä, kuinka hyvin ratkaisut korjaavat vallalla olevia yhteiskunnallisia haasteita

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden ominaispiirteet ovat:

1. Yritystoiminnan päätavoitteena on ratkaista yhteiskunnallisia tai ympäristöllisiä haasteita liiketoiminnan keinoin niin, että se on myös taloudellisesti kannattavaa. Yritys siis mittaa menestystään sillä, kuinka suuri vaikutus toiminnalla on ollut yhteiskuntaan. Rahallinen menestys taas on seuraamus yhteiskunnallisesta vaikutuksesta.

2. Voitto kanavoidaan takaisin liiketoimintaan positiivisen vaikutuksen maksimoimiseksi. Menestyvässä yrityksessä jokainen työntekijä saa korvauksen omasta työstään ja ylijäävä raha kanavoidaan toiminnan parantamiseen ja laajentamiseen. Usein yhteiskunnallinen yrittäjyys mielletään samaksi kuin sosiaaliset yritykset. Nämä edustavat kuitenkin kahta aivan erilaista yritysideologiaa.


Lähde: Kaarrekoski, Sarianne: Kyläyhdistys työllistää. Opas työllistämisen tukimuodoista. RAMK 2010.